Espirometria

Què és l’espirometria?

La espirometria és una prova bàsica de funció pulmonar, útil per mesurar la capacitat ventilatòria i monitoritzar-la. La prova s’utilitza per valorar la capacitat pulmonar del pacient al llarg dels anys i veure en quin percentatge ha disminuït. També serveix per diagnosticar malalties com la EPOC, la fibrosis pulmonar o l’asma.

El personal assistencial d’OXIGEN salud realitza aquesta prova diagnòstica a domicili, que consisteix en què el pacient respiri a través d’un filtre o tub connectat a un espiròmetre que mesura la quantitat d’aire inhalat i la freqüència i velocitat d’exhalació.

Contacta'ns

Assistència al pacient 24 h

900 80 80 89 Demanar cita a un PAU

Altres proves de diagnòstic respiratori

Capnografia

La capnografia o capnometria és la mesura del diòxid de carboni en la via aèria d’un pacient durant el seu cicle respiratori.
Saber més

Diagnòstic de la son

Permet detectar l’Apnea Obstructiva de la Son amb tres tipus de proves de complexitat progressiva.
Saber més

Pulsioximetria nocturna

Mètode no invasiu que permet determinar el percentatge de saturació d’oxigen de l’hemoglobina en sang.
Saber més

OXIGEN salud és la responsable del tractament de les dades, amb la finalitat de gestionar les consultes i sol·licituds. Pots exercir els teus drets de protecció de dades enviant un correu electrònic a dpo@oxigensalud.com.

Fem servir Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb una finalitat tècnica, danàlisi i per a la personalització danuncis. Més informació.