Pulsioximetria

Què és la pulsioximetria?

La pulsioximetria mesura el nivell de saturació d’oxigen en l’hemoglobina, és a dir, la quantitat d’oxigen que transporta la nostra sang.

Aquest mètode consisteix en col•locar un sensor en el dit o en el lòbul de l’orella que emet llum amb longituds d’ona vermella i infraroja i és capaç de determinar les variacions d’absorció que es produeixen en l’hemoglobina.

S’utilitza en aquells casos en els que es precisa una monitorització o control constant de l’oxigenació de la sang (oxigenoteràpia, ventilació mecànica, pacients que reben anestèsia general…) i està indicada per a pacients adults, pediàtrics o neonatals en entorns hospitalaris, ambulatoris o domiciliaris.

Tipus de pulsioxímetres

Existeixen diferents sensors de pulsioximetria, tots disponibles, que s’utilitzaran segons la prescripció mèdica.

Sensor de pinça/rígid

Sensor tou

Sensor auricular
Sensor flexible

Problemes i solucions del pulsioxímetre

Problema Causa Solució
El pulsioxímetre no s’encén. Las bateries estan esgotades. Canviar les bateries.
Instal•lació incorrecta de les bateries. Verificar la col•locació de les bateries.
A la porta del compartiment de les bateries li falta el contacte metàl•lic. Contactar amb OXIGEN salud.
La pantalla s’encén i s’apaga una vegada per segon. S’estan esgotant les bateries. Canviar les bateries.
Instal•lació incorrecta de les bateries. Verificar la col•locació de les bateries.
Existeix una condició a l’alarma de SpO2 o de freqüència. Examinar al pacient (és possible que necessiti assistència mèdica).
A la pantalla apareix un guió en compte del valor SpO2. Falla el sensor. Verificar que el sensor està connectat. Si es així, provar amb un altre sensor.
El sensor està desconnectat de l’equip o del pacient.
No s’obté una bona senyal de perfusió (valors erràtics o codi de color segons model). El pols del pacient té poca força. Examinar al pacient i tornar a col•locar el sensor en un lloc alternatiu.
En el lloc del sensor hi ha una perfusió pobre.
El sensor no està col•locat correctament.
El sensor està massa ajustat. Treure el material que restringeix la circulació.
Llum ambiental excessiva. Reduir la llum ambiental.
Moviment excessiu del pacient. Reduir el moviment del pacient.
El sensor està col•locat sobre una ungla amb esmalt. Treure l’esmalt de l’ungla.
Interferències amb altres equips. Apartar equips que puguin produir interferències.

Ressuscitació cardiopulmonar en nens i adults

Si el pacient està inconscient i no respira, truca al número 112 d’emergències mèdiques i iniciar les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar.

Realitzar cicles alterns de:

  • 30 compressions toràciques, amb una freqüència de 100 batecs per minut, i una profunditat de 5 cm, sobre l’estèrnum, amb les dues mans.
  • 2 respiracions d’un segon, amb el volum normal del reanimador.

Recursos sobre pulsioximetria

Contacta'ns

Assistència al pacient 24 h

900 80 80 89 Demanar cita a un PAU

Altres teràpies respiratòries domiciliàries

Aerosolteràpia

Consisteix en l’administració de medicaments per via inhalatòria de manera que aquests penetren directament en el pulmó.
Saber més

Apnea de la son

L'AOS (Apnea Obsctructiva del Son) és el més freqüent dels trastorns respiratoris que es produeixen durant el son.
Saber més

Aspiració de secrecions

Algunes patologies provoquen l'acumulació de secrecions a les vies respiratòries que el pacient és incapaç d'eliminar mitjançant la tos.
Saber més

Drenatge de secrecions

Teràpia destinada a pacients incapaços d’expulsar les seves secrecions pulmonars.
Saber més

Fisioteràpia respiratòria

Intervenció interdisciplinària i part fonamental del maneig clínic d’alguns pacients amb malalties respiratòries.
Saber més

Monitorització d’apnees del lactant

Mètode a domicili de prevenció del Síndrome de la Mort Súbdita del Lactant (SMSL).
Saber més

Oxigenoteràpia

És l’administració d’oxigen a concentracions superiors a la de l’aire ambient (21%) per al tractament de la hipòxia.
Saber més

Ventilació mecànica

Tractament que assisteix o substitueix mecànicament la respiració d’una persona mitjançant respiradors electromèdics.
Saber més

Altres teràpies respiratòries

OXIGEN salud pot proporcionar aquestes altres teràpies: carboteràpia, helioteràpia…
Saber més

OXIGEN salud és la responsable del tractament de les dades, amb la finalitat de gestionar les consultes i sol·licituds. Pots exercir els teus drets de protecció de dades enviant un correu electrònic a dpo@oxigensalud.com.

Fem servir Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb una finalitat tècnica, danàlisi i per a la personalització danuncis. Més informació.